Till övergripande innehåll för webbplatsen

Internationella kvinnodagen

- för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Internationella kvinnodagen är en FN-dag som instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kvinnorättskämpen Clara Zetkin.

Dagen infaller 8 mars varje år och syftar till att fokusera på kampen för kvinnors lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

En vanlig missuppfattning är att gratulera kvinnan vilket blir fel då dagen syftar till att fokusera på kampen för kvinnors lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Så här långt har vi kommit hittills:

1864 — Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.

1918 — Alla kvinnor får rösträtt, och blir valbara, i kommunalval.

1935 — Lika folkpension för kvinnor och män införs.

1938 — Preventivmedel tillåts genom att 1910 års förbud upphävs. 

1958 — Kvinnor får rätt att bli präster

1965 — Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. 

1974 — Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt
att dela ledigheten vid barns födelse. 

1975 — Ny abortlag. Rätt till fri fri abort t.o.m. 18:e veckan.

1980 — Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 

1982 — Ny namnlag. Vid giftermål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill ha. 

 

1998 — Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.

1999 — Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

2009 — Diskrimineringslagen träder i kraft. Den omfattar bland annat diskriminering på grund av kön och på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck

2010 — En ändring i lagen om totalförsvarsplikt gör värnplikten könsneutral.

2013 — Steriliseringskravet tas bort ur könstillhörighetslagen. 

2016 — Ensamstående kvinnor får rätt till insemination i Sverige. 

2017 — #metoo-upproren

2018 — Ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke

2021 — En kvinna blir för första gången Sveriges statsminister

Litteratur som berör ämnet

Nedanstående titlar är ett urval

Artiklar och blogginlägg