Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Internationella kvinnodagen

- för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.

Internationella kvinnodagen är en FN-dag som infaller 8 mars varje år och syftar till att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kvinnorättskämpen Clara Zetkin.

En vanlig missuppfattning är att gratulera kvinnan vilket blir fel då dagen syftar till att fokusera på kampen för kvinnors lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Kvinnliga röster i juristbranschen

I år uppmärksammar Norstedts Juridik Internationella kvinnodagen genom att lyfta fram tongivande kvinnor inom juristbranschen. Vi lär känna dem lite mer på djupet och frågar om deras erfarenheter av att vara kvinnor juristbranschen och hur de tror att diskussionen om jämställdhet och inkludering kommer att utvecklas.

Christina Wainikka

"Begå inte våld på dig själv. Våga vara den du är och vill vara." Det budskapet vill Christina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt på Svenskt näringsliv, ge till kommande generation av kvinnliga jurister.

 

Eva von Schéele

”Visa att ni kan, ta inte efter gamla manliga beteenden och ta fasta på att ni duger som ni är!” Det rådet vill Eva von Schéele, tidigare förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting, ge till nästa generation av kvinnliga jurister.

Christina Ramberg

Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, delar med sig av sin väg till juristyrket, tankar kring juristbranschen och funderingar på framtida utmaningar såsom AI:s påverkan.

Så här långt har vi kommit hittills:

1864 — Mannen förlorar lagstadgad rätt att aga sin hustru.

1918 — Alla kvinnor får rösträtt, och blir valbara, i kommunalval.

1935 — Lika folkpension för kvinnor och män införs.

1938 — Preventivmedel tillåts genom att 1910 års förbud upphävs. 

1958 — Kvinnor får rätt att bli präster.

1965 — Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. 

1974 — Föräldraförsäkring införs som ger föräldrar rätt
att dela ledigheten vid barns födelse. 

1975 — Ny abortlag. Rätt till fri fri abort t.o.m. 18:e veckan.

1980 — Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 

1982 — Ny namnlag. Vid giftermål får kvinnan och mannen välja vems efternamn de vill ha.

1998 — Lag med förbud mot könsstympning av kvinnor.

1999 — Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

2009 — Diskrimineringslagen träder i kraft. Den omfattar bland annat diskriminering på grund av kön och på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

2010 — En ändring i lagen om totalförsvarsplikt gör värnplikten könsneutral.

2013 — Steriliseringskravet tas bort ur könstillhörighetslagen. 

2016 — Ensamstående kvinnor får rätt till insemination i Sverige. 

2017 — #metoo-upproren.

2018 — Ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke.

2021 — En kvinna blir för första gången Sveriges statsminister.

2023 — En kvinna blir för första gången Sveriges rikspolischef.

Artiklar och blogginlägg