EU-initiativ

Kontinuerligt uppdaterad kartläggning över kommande EU-rättslig lagstiftning med analyserande kommentarer om allt från lagförslagens syfte och innehåll till förväntade effekter för Sverige, författat av Olof Allgårdh, juridisk expert inom EU-rätt.

Fokusera på ditt rättsområde

EU-initiativ är uppdelad i ämnesområden vilket ger dig möjlighet att fokusera på ditt rättsområde tillsammans med kommentarerna som innehåller länkar till EU-rättsliga dokument och annat relevant material.

Kontinuerlig uppdatering

EU-initiativ uppdateras fyra gånger per år, där författaren även uppdaterar status på tidigare lagförslag. Utöver uppdateringen innehåller EU-initiativ ett nyhetsbrev som skickas ut månadsvis med de senaste och mest intressanta nyheterna från EU.

Om författaren

Olof Allgårdh är författare till EU-initiativ. Han har mer än 20 års erfarenhet av EU-rätt och har bl.a. varit minister vid dåvarande svenska EU-delegationen, chef för UD:s integrationssekretariat samt chef för Svenskt Näringslivs kontor i Bryssel. Olof har även arbetat som lobbyist samt juridisk rådgivare till svenska och amerikanska advokatbyråer i Bryssel.