Till övergripande innehåll för webbplatsen

Författningar

Alla gällande SFS-författningar med länkar till förarbeten och avgöranden med mera som är knutna till de ingående lagarna och till enskilda paragrafer. Författningarna uppdateras löpande och här finns både gällande, kommande och tidigare lydelser. Författningarna finns tillgängliga i kronologisk ordning och indelade i rättsområden. Du kan enkelt skapa en bevakning på dina specifika ämnesområden.

Ämnesindelning

 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • EKO-brott
 • EU-rätt
 • Entreprenadrätt
 • Ersättningsrätt
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Folkbokföring
 • Företagsbeskattning
 • Förmögenhetsrätt
 • Försvar
 • Försäkringsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Hälso- och sjukvård
 • Immaterialrätt
 • Insolvensrätt
 • Internationell skatterätt
 • Jordbruk, jakt och fiske
 • Kommunalrätt
 • Konkurrensrätt
 • Kultur
 • Kyrkorätt
 • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
 • Mervärdesskatt
 • Miljörätt och hälsoskydd
 • Näringsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Ordning och säkerhet
 • Personbeskattning
 • Processrätt
 • Punktskatt
 • Skatterätt
 • Skattetillägg och förfarande
 • Skiljedom
 • Sociala avgifter
 • Socialrätt
 • Statsrätt
 • Straffrätt
 • Transport och kommunikation
 • Utbildning
 • Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
 • Utsökningsrätt
 • Yttrandefrihet m.m.
 • Övrigt