Karnov lagkommentarer

Över 200 av Sveriges kunnigaste jurister, alla specialister inom sina respektive rättsområden, bidrar till en omfattande lagsamling med kommentarer till över 1 000 författningar.

Ämnesindelning

 • Statsrätt
 • Yttrandefrihet och informationsfrihet m.m.
 • Kommunalrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kyrkorätt
 • Familjerätt
 • Allmän förmögenhetsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Ersättningsrätt
 • Associationsrätt
 • Näringsrätt
 • Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
 • Transporträtt och lagstiftning om kommunikation
 • Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning
 • Miljörätt och hälsoskyddslagstiftning
 • Jordbruk, jakt och fiske
 • Straffrätt
 • Ordning och säkerhet
 • Processrätt
 • Utsökningsrätt
 • Insolvensrätt
 • Skatterätt
 • Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning
 • Lagstiftning om hälso- och sjukvård
 • Socialrätt
 • Utbildning
 • Kultur
 • Försvar
 • Övrig lagstiftning