Karnov lagkommentarer

En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt med aktuell lagstiftning. Serien omfattar ca 1 000 av de mest använda författningarna.

Önskar du en lista över Karnovs samtliga lagkommentarer i JUNO är du välkommen att kontakta oss.

Ämnesindelning

 • Statsrätt
 • Yttrandefrihet och informationsfrihet m.m.
 • Kommunalrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kyrkorätt
 • Familjerätt
 • Allmän förmögenhetsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Ersättningsrätt
 • Associationsrätt
 • Näringsrätt
 • Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
 • Transporträtt och lagstiftning om kommunikation
 • Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning
 • Miljörätt och hälsoskyddslagstiftning
 • Jordbruk, jakt och fiske
 • Straffrätt
 • Ordning och säkerhet
 • Processrätt
 • Utsökningsrätt
 • Insolvensrätt
 • Skatterätt
 • Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning
 • Lagstiftning om hälso- och sjukvård
 • Socialrätt
 • Utbildning
 • Kultur
 • Försvar
 • Övrig lagstiftning