Till övergripande innehåll för webbplatsen

Karnov lagkommentarer

En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt med aktuell lagstiftning. Serien omfattar ca 1 000 av de mest använda författningarna.

Önskar du en lista över Karnovs samtliga lagkommentarer i JUNO är du välkommen att kontakta oss.

Ämnesindelning

 • Statsrätt
 • Yttrandefrihet och informationsfrihet m.m.
 • Kommunalrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kyrkorätt
 • Familjerätt
 • Allmän förmögenhetsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Ersättningsrätt
 • Associationsrätt
 • Näringsrätt
 • Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
 • Transporträtt och lagstiftning om kommunikation
 • Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning
 • Miljörätt och hälsoskyddslagstiftning
 • Jordbruk, jakt och fiske
 • Straffrätt
 • Ordning och säkerhet
 • Processrätt
 • Utsökningsrätt
 • Insolvensrätt
 • Skatterätt
 • Medborgarskaps- och utlänningslagstiftning
 • Lagstiftning om hälso- och sjukvård
 • Socialrätt
 • Utbildning
 • Kultur
 • Försvar
 • Övrig lagstiftning