Myndighetsinformation

Författningar

Författningssamlingar och föreskrifter från svenska myndigheter, exempelvis från Konkurrensverket, Finansinspektionen, Socialstyrelsen m.fl. Såväl nu gällande versioner som upphävda och kommande versioner.


Du får tillgång till följande myndighetsförfattningar

 • Patent- och registreringsverkets författningssamling
 • Finansinspektionens författningssamling
 • Konkurrensverkets författningssamling
 • Skatteverkets författningssamling
 • Datainspektionens författningssamling
 • Socialstyrelsens författningssamling
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling
 • Kemikalieinspektionens författningssamling
 • Naturvårdsverkets författningssamling

Publikationer

Publikationer från de viktigaste svenska myndigheterna, såsom JO:s ämbetsberättelser och Justitiekanslerns beslut m.m. Både löpande uppdatering med det allra senaste och äldre publikationer från långt tillbaka i tiden.


Du får tillgång till följande myndighetspublikationer

 • Brottsoffermyndighetens referatsamling
 • Bokföringsnämnden allmänna råd
 • Bokföringsnämndens vägledningar
 • Bokföringsnämndens uttalanden
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
 • Justitieombudsmannens tillgängliga beslut
 • Justitiekanslerns tillgängliga beslut
 • Trafikskadenämndens cirkulär
 • Konkurrensverkets avgöranden
 • Skatteverkets skrivelser
 • Skatteverkets rättsfallssammanställningar
 • Skatteverkets ställningstaganden
 • Skatteverkets handledningar
 • Dubbelbeskattningsavtal