Myndighetspublikationer

Digitalt i JUNO - med fullt sökbar information - finns författningssamlingar och föreskrifter från alla viktiga svenska myndigheter, exempelvis från Konkurrensverket, Finansinspektionen, Socialstyrelsen m.fl. Såväl nu gällande versioner som upphävda och kommande versioner ingår.

Myndigheter

 • Arbetsmiljöverket
 • Bokföringsnämnden
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Finansinspektionen
 • Inspektionen för Vård och Omsorg
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Justitiekanslern*
 • Justitieombudsmannen*
 • Konkurrensverket
 • Lantmäteriets författningssamling
 • Livsmedelsverket
 • Lärarnas ansvarsnämnd
 • Migrationsverket
 • Naturvårdsverket
 • Patent- och registreringsverket
 • Skatteverket
 • Skolinspektionen
 • Barn- och elevombudet
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Trafikskadenämnden
 • Upphandlingsmyndigheten

*JK-beslut från 1987. JO Årsbok/Ämbetsberättelse 1977/78 och beslut i urval från 2001