Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ny litteratur i JUNO

JUNO innehåller Sveriges idag största digitala samling av juridisk litteratur och innehållet växer kontinuerligt med mängder av nya titlar, upplagor och digitala uppdateringar. Nedan ses ny utgivning listad månadsvis.

Ny litteratur under oktober 2021

Ny litteratur under september 2021

Ny litteratur under juli-augusti 2021

Ny litteratur under april-juni 2021

 • Offentlig rätt
  Ämnen: Allmän förvaltningsrätt
  Författare: Zetterström, Lind

Ny litteratur i mars 2021

 • Arbetsrätt i praktiken
  Ämnen: Arbetsrätt
  Författare: Wiklund, Wästfelt

 • Arbetsrättslig avtalsrätt
  Ämnen: Arbetsrätt
  Författare: Iseskog

 • Compliance
  Ämnen: Konkurrens- och marknadsrätt
  Författare: Berndtsson

 • Kulturarbetarboken
  Ämnen: Skatterätt, Kultur
  Författare: Lundén

 • Köprättens grunder
  Ämnen: Förmögenhetsrätt
  Författare: Gerhard

 • Marknadsföringsrätt
  Ämnen: Konkurrens- och marknadsrätt
  Författare: Briselius, Bruder, Eltell, Åberg

 • Offentlighet, sekretess och dataskydd
  Ämnen: Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Författare: Zetterström

 • Pensionsplanering för företagare
  Ämnen: Näringsrätt
  Författare: Andersson, Lundén

 • Preskription
  Ämnen: Processrätt, Insolvensrätt, Förmögenhetsrätt
  Författare: Lindskog

 • Semester och sjukfrånvaro
  Ämnen: Arbetsrätt
  Författare: Broberg

 • Social adekvans
  Ämnen: Straffrätt
  Författare: Ågren

Ny litteratur i februari 2021

 • Aktiebolagets grundproblem
  Ämnen: Associationsrätt, ekonomi & näringsliv
  Författare: Eklund, Stattin

 • Bostadsrättsföreningar
  Ämnen: Associationsrätt, skatterätt
  Författare: Lundén, Svensson

 • Bouppteckning & arvskifte
  Ämnen: Familjerätt, Successionsrätt
  Författare: Molin, Lundén

 • Enskild firma
  Ämnen: Associationsrätt
  Författare: Björn Lundén

 • Familjerätten - en introduktion
  Ämnen: Socialrätt, familjerätt
  Författare: Mats Persson, Anita Wickström, Unto Komujärvi

 • Fastighetsbeskattning - en praktisk handbok för fastighetsägare
  Ämnen: Fastighetsrätt
  Författare: Bokelund, Svensson

 • God man & förvaltare
  Ämnen: Familjerätt
  Författare: Hansson

 • Ideella föreningar - skatt, ekonomi och juridik
  Ämnen: Associationsrätt, skatterätt
  Författare: Lindblad, Lundén

 • Internetpublicering och sociala medier
  Ämnen: Immaterialrätt, kommunikation & IT
  Författare: Malin Edmar

 • Jord- & skogsbruk
  Ämnen: Skatterätt, jordbruk, jakt & fiske
  Författare: Lundén

 • Logistikrätt
  Ämnen: Förmögenhetsrätt, transport & kommunikation
  Författare: Stöth

 • LSS-boken
  Ämnen: Socialrätt
  Författare: Ellinor Englund, Ylva Lindblom

 • Obeståndsrätt - en introduktion
  Ämnen: Straffrätt, Insolvensrätt
  Författare: Mikael Mellqvist

 • Insolvensrättsliga utlåtanden II
  Ämnen:Ekonomi & näringsliv, insolvensrätt
  Författare: Mikael Möller

Ny litteratur i januari 2021