Ny litteratur i JUNO

JUNO innehåller Sveriges idag största digitala samling av juridisk litteratur och innehållet växer kontinuerligt med mängder av nya titlar, upplagor och digitala uppdateringar. Nedan ses ny utgivning listad månadsvis.

Ny litteratur i april-juni - 2021

Ny litteratur i mars - 2021

 • Arbetsrätt i praktiken
  Ämnen: Arbetsrätt
  Författare: Wiklund, Wästfelt

 • Arbetsrättslig avtalsrätt
  Ämnen: Arbetsrätt
  Författare: Iseskog

 • Compliance
  Ämnen: Konkurrens- och marknadsrätt
  Författare: Berndtsson

 • Kulturarbetarboken
  Ämnen: Skatterätt, Kultur
  Författare: Lundén

 • Köprättens grunder
  Ämnen: Förmögenhetsrätt
  Författare: Gerhard

 • Marknadsföringsrätt
  Ämnen: Konkurrens- och marknadsrätt
  Författare: Briselius, Bruder, Eltell, Åberg

 • Offentlighet, sekretess och dataskydd
  Ämnen: Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Författare: Zetterström

 • Pensionsplanering för företagare
  Ämnen: Näringsrätt
  Författare: Andersson, Lundén

 • Preskription
  Ämnen: Processrätt, Insolvensrätt, Förmögenhetsrätt
  Författare: Lindskog

 • Semester och sjukfrånvaro
  Ämnen: Arbetsrätt
  Författare: Broberg

 • Social adekvans
  Ämnen: Straffrätt
  Författare: Ågren

Ny litteratur i februari - 2021

 • Aktiebolagets grundproblem
  Ämnen: Associationsrätt, ekonomi & näringsliv
  Författare: Eklund, Stattin

 • Bostadsrättsföreningar
  Ämnen: Associationsrätt, skatterätt
  Författare: Lundén, Svensson

 • Bouppteckning & arvskifte
  Ämnen: Familjerätt, Successionsrätt
  Författare: Molin, Lundén

 • Enskild firma
  Ämnen: Associationsrätt
  Författare: Björn Lundén

 • Familjerätten - en introduktion
  Ämnen: Socialrätt, familjerätt
  Författare: Mats Persson, Anita Wickström, Unto Komujärvi

 • Fastighetsbeskattning - en praktisk handbok för fastighetsägare
  Ämnen: Fastighetsrätt
  Författare: Bokelund, Svensson

 • God man & förvaltare
  Ämnen: Familjerätt
  Författare: Hansson

 • Ideella föreningar - skatt, ekonomi och juridik
  Ämnen: Associationsrätt, skatterätt
  Författare: Lindblad, Lundén

 • Internetpublicering och sociala medier
  Ämnen: Immaterialrätt, kommunikation & IT
  Författare: Malin Edmar

 • Jord- & skogsbruk
  Ämnen: Skatterätt, jordbruk, jakt & fiske
  Författare: Lundén

 • Logistikrätt
  Ämnen: Förmögenhetsrätt, transport & kommunikation
  Författare: Stöth

 • LSS-boken
  Ämnen: Socialrätt
  Författare: Ellinor Englund, Ylva Lindblom

 • Obeståndsrätt - en introduktion
  Ämnen: Straffrätt, Insolvensrätt
  Författare: Mikael Mellqvist

 • Insolvensrättsliga utlåtanden II
  Ämnen:Ekonomi & näringsliv, insolvensrätt
  Författare: Mikael Möller
  Författare:

Ny litteratur i januari - 2021

Ny litteratur i december

 • Kommunala marktransaktioner
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Ulf Jensen, Kjell Sollbe

 • Patientsäkerhetslagen
  Ämnen: Hälso & sjukvard
  Författare: Lars-Åke Johnsson

 • Karnov lagkommentarer
  Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen
  Ämnen: Skatterätt
  Författare: Ann Linders

Nya upplagor och uppdateringar i december

 

 

Ny litteratur i november

Nya upplagor och uppdateringar i november

 • Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser – En skatterättslig vägledning för köpare och säljare av företag
  Ämnen: Ekonomi & näringsliv
  Författare: Mattias Fri, Oskar Henkow, David Kleist

 • Brottsbalken – En kommentar
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Blå Biblioteket
  Författare: Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Johan Munck, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Dag Victor, Suzanne Wennberg, Fredrik Wersäll

 • Internationell beskattning – Laghandbok
  Ämnen: Ekonomi & näringsliv
  Serie: Norstedts Laghandböcker
  Författare: Roland Dahlman, Lars Fredborg, Elisabet Dahlman Löfgren

 • Internationella köplagen – En kommentar
  Ämnen: Ekonomi & näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Johnny Herre, Jan Ramberg

 • Lexino lagkommentarer
  Under november månad publicerades uppdateringar till ett flertal kommenterade lagar. Större uppdateringar publicerades till köplagen, skiljeförfarandelagen, miljöbalken, medbestämmandelagen, regeringsformen, socialförsäkringsbalken och mervärdeskattedirektivet.

  Även tidigare okommenterade delar av miljöbalken och utsökningsbalken berikades med nytt material.

 • Mervärdesskatt – En kommentar
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Norstedts Laghandböcker
  Författare: Emil Frennberg, Martin Jacobsson, Ulrika Hansson

 • Offentlighets- och sekretesslagen – En kommentar
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Anna Tansjö, Ulrika Geijer, Eva Lenberg

 • Skattehandboken
  Ämnen: Ekonomi & näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Oskar Henkow, Peter Nilsson, Lynda Ondrasek Olofsson, David Kleist

 • Socialavgifter – En kommentar
  Ämnen: Skatterätt, Sociala avgifter
  Serie: Norstedts Laghandböcker
  Författare: Pia Blank Thörnroos, Mikael Sindahl

 • Svensk familjerättspraxis
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Norstedts Laghandböcker
  Författare: Göran Lind, Anna Singer, Örjan Teleman

 • Utsökningsrätt
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning
  Författare: Göran Lind, Anna Singer, Örjan Teleman

Ny litteratur i oktober

Nya upplagor och uppdateringar i oktober

 • Förvaltningsprocessrätt
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Författare: Rune Lavin

 • Förvaltningsrätt – En introduktion för professionsutbildningar
  Ämnen: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Annika Staaf, Lars Zanderin

 • Kommunalrätt
  Ämnen: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Lotti Ryberg-Welander, Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin

 • Offentlig rätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Liber
  Författare: Stefan Zätterström, Ann-Sara Lind

 • Speciell förvaltningsrätt
  Ämnen: Förvaltningsrätt, Yttrandefrihet m.m, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

 • Trafikkommentarer
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Trafik & Transporter
  Författare: Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl
  Relaterad artikel - Lagkommentaren som ger trafiken ett sammanhang

 • Trafikskadelagen – En kommentar
  Ämnen: Trafik & Transporter
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Mats Holmquist

Nya upplagor och uppdateringar i oktober

 • Förvaltningsprocessrätt
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Författare: Rune Lavin

 • Förvaltningsrätt – En introduktion för professionsutbildningar
  Ämnen: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Annika Staaf, Lars Zanderin

 • Kommunalrätt
  Ämnen: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Lotti Ryberg-Welander, Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin

 • Offentlig rätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Liber
  Författare: Stefan Zätterström, Ann-Sara Lind

 • Speciell förvaltningsrätt
  Ämnen: Förvaltningsrätt, Yttrandefrihet m.m, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

 • Trafikkommentarer
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Trafik & Transporter
  Författare: Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl
  Relaterad artikel - Lagkommentaren som ger trafiken ett sammanhang

 • Trafikskadelagen – En kommentar
  Ämnen: Trafik & Transporter
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Mats Holmquist

Ny litteratur i oktober

Nya upplagor och uppdateringar i oktober

 • Förvaltningsprocessrätt
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Författare: Rune Lavin

 • Förvaltningsrätt – En introduktion för professionsutbildningar
  Ämnen: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Annika Staaf, Lars Zanderin

 • Kommunalrätt
  Ämnen: Offentlig upphandling, Förvaltningsrätt, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Lotti Ryberg-Welander, Peter Skoglund, Annika Staaf, Lars Zanderin

 • Offentlig rätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Liber
  Författare: Stefan Zätterström, Ann-Sara Lind

 • Speciell förvaltningsrätt
  Ämnen: Förvaltningsrätt, Yttrandefrihet m.m, Statsrätt
  Utgivare: Liber
  Författare: Håkan Strömberg, Bengt Lundell

 • Trafikkommentarer
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Trafik & Transporter
  Författare: Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl
  Relaterad artikel - Lagkommentaren som ger trafiken ett sammanhang

 • Trafikskadelagen – En kommentar
  Ämnen: Trafik & Transporter
  Serie: Gula Biblioteket
  Författare: Mats Holmquist

Nya titlar i september

 • Stridsåtgärder i arbetstvister
  Ämnen: Arbetsliv, Försvar & Säkerhet
  Författare: Bo Ericson, Kurt Eriksson

 • Verkställighetshinder - En praktisk handbok
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Författare: Emilie Hillert, Viktoria Nyström
  Relaterade artiklar: – Du har bara en enda chans. Därför är det oerhört viktigt att man vet vad man gör, säger advokat Viktoria Nyström, en av bokens två författare i denna artikel.

 • Ny Juridik
  Nytt nummer 3:20

 • Karnov lagkommentarer
  Ny lagkommentar till Lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Nya upplagor och uppdateringar i september

 • Bostadsrätt - Med en översikt över kooperativ hyresrätt
  Ämnen: Fastighetsrätt, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Iustus
  Författare: Anders Victorin, Jonny Flodin

 • Delgivningslagstiftningen - En kommentar
  Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Straffrätt & Rättsväsen
  Författare: Charlotte Andersson, Stieg Synnergren

 • Hyreslagen - En kommentar
  Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
  Serie: Blå Biblioteket
  Författare: Leif Holmqvist, Rune Thomsson

 • Komparativ konstitutionell rätt
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Iustus
  Författare: Anna Jonsson Cornell

 • Malmströms Civilrätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Liber
  Författare: Åke Malmström, Christina Ramberg

 • Personligt ansvar
  vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Roger Persson Österman, Bo Svensson

 • Rätt arv
  Ämnen: Familjerätt, Sociala frågor
  Utgivare: Iustus
  Författare: Margareta Brattström, Anna Singer

 • Skatt och skattebrott
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Rolf Holmquist

 • Skattehandboken
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Oskar Henkow, Peter Nilsson, Lynda Ondrasek Olofsson, David Kleist

 • Takeover - Om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Daniel Stattin

 • Äktenskapsbalken - En kommentar
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Blå Biblioteket
  Författare: Lars Tottie, Örjan Teleman

 • Karnov lagkommentarer
  Uppdateringar av kommentarer till ca 200 lagar publicerades.

 • Lexino lagkommentarer
  Under september månad publicerades uppdateringar till flera olika kommenterade lagar. Större uppdateringar var bl.a. till mervärdeskattedirektivet och rättegångsbalken.

Nya titlar i september

 • Stridsåtgärder i arbetstvister
  Ämnen: Arbetsliv, Försvar & Säkerhet
  Författare: Bo Ericson, Kurt Eriksson

 • Verkställighetshinder - En praktisk handbok
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Författare: Emilie Hillert, Viktoria Nyström
  Relaterade artiklar: – Du har bara en enda chans. Därför är det oerhört viktigt att man vet vad man gör, säger advokat Viktoria Nyström, en av bokens två författare i denna artikel.

 • Ny Juridik
  Nytt nummer 3:20

 • Karnov lagkommentarer
  Ny lagkommentar till Lag (2019:1215) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering.

Nya upplagor och uppdateringar i september

 • Bostadsrätt - Med en översikt över kooperativ hyresrätt
  Ämnen: Fastighetsrätt, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Iustus
  Författare: Anders Victorin, Jonny Flodin

 • Delgivningslagstiftningen - En kommentar
  Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Straffrätt & Rättsväsen
  Författare: Charlotte Andersson, Stieg Synnergren

 • Hyreslagen - En kommentar
  Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
  Serie: Blå Biblioteket
  Författare: Leif Holmqvist, Rune Thomsson

 • Komparativ konstitutionell rätt
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Iustus
  Författare: Anna Jonsson Cornell

 • Malmströms Civilrätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Liber
  Författare: Åke Malmström, Christina Ramberg

 • Personligt ansvar
  vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Roger Persson Österman, Bo Svensson

 • Rätt arv
  Ämnen: Familjerätt, Sociala frågor
  Utgivare: Iustus
  Författare: Margareta Brattström, Anna Singer

 • Skatt och skattebrott
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Rolf Holmquist

 • Skattehandboken
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Oskar Henkow, Peter Nilsson, Lynda Ondrasek Olofsson, David Kleist

 • Takeover - Om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Författare: Daniel Stattin

 • Äktenskapsbalken - En kommentar
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Blå Biblioteket
  Författare: Lars Tottie, Örjan Teleman

 • Karnov lagkommentarer
  Uppdateringar av kommentarer till ca 200 lagar publicerades.

 • Lexino lagkommentarer
  Under september månad publicerades uppdateringar till flera olika kommenterade lagar. Större uppdateringar var bl.a. till mervärdeskattedirektivet och rättegångsbalken.

Nya titlar juni tom augusti

 • Barnkonventionen i praktiken - rättsliga utmaningar och möjligheter
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Karin Åhman, Pernilla Leviner, Kavot Zillén

 • Diskrimineringslagen 1 kap.
  Serie: Lexino lagkommentarer
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Karin Lundin och Marie Nordström

 • Finansiell ekonomi för jurister
  Ämnen: Arbetsliv
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Adri De Ridder

 • Förvaltningslagen – En kommentar
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Johan Lundmark, Mathias Säfsten
 • Ny Juridik 2:20
  Nytt nummer av tidskrift

 • Omedelbart omhändertagande av barn och unga
  Ämnen: Sociala frågor
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Carl-Gustaf Tryblom, Tomas Törnqvist, Caroline Hellström
  Relaterade artiklar: Barn som far illa är något av det svåraste som samhället har att hantera. Läs artikeln om den första boken som ger socialtjänst och jurister en heltäckande vägledning genom denna process.

 • Ordningsvakter och väktare
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Lars Tonneman
  Relaterad artikel: ”Reglerna är otydliga och svårtillgängliga” – ny bok om vakters befogenheter

 • Prövningstillstånd i hovrätten
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Bob Nilsson Hjorth, Olof Hellström
 • Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område
  Ämnen: Sociala frågor
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya
 • Svensk Skattetidning
  Nya nummer av tidskrift 4:20 & 5:20

 • Tolkning av entreprenadavtal
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Anders Ingvarson, Marcus Utterström

 • Nya Karnov lagkommentarer
  · Lag (2017:310) om framtidsfullmakter – Jan Wallgren
  · Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap – Karl Lorentzon
  · Lag (2006:545) om skyddsrum – Karl Lorentzon
  · Lag (2020:62) om hemlig dataavläsning – Gunnel Lindberg
  · Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar – Ann Linders
  · Lag (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva – Ann Linders
  · Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter – Ulf Berg

Nya upplagor och uppdateringar juni tom augusti

Ny titlar i maj

Nya upplagor och uppdateringar i maj

 

 • Bokföring – Praktisk handbok med konteringsexempel
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Redovisning & revision
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Annette Broberg, Björn Lundén

 • Brottsbalken – En kommentar, del l-lV
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Johan Munck, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Dag Victor, Suzanne Wennberg, Fredrik Wersäll

 • Företagets ekonomi – Handbok för icke-ekonomer
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv,
  Redovisning & revision, Företagsbeskattning
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Pål Carlsson

 • Förundersökningskungörelsen – En kommentar
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Jessica Ingelström, Monica Nebelius Lüning, Hans-Olof Sandén

 • God man, förvaltare och förmyndare
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Lars Holmgård, Jan Wallgren

 • Lexino djupa lagkommentarer
  Den senaste tiden har flera uppdateringar och nya djupa kommentarer publicerats i Lexino. Några av de uppdaterade kommentarerna hör till konkurslagen, köplagen, brottsbalken, offentlighet- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen om kallelse på okända borgenärer och lönegarantilagen. Nya djupa kommentarer har utkommit till 6 kap. kulturmiljölagen och 55 kap. rättegångsbalken.

 • Miljöbalken – En kommentar Del 1-2
  Ämnen: Energi & Miljö, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan Rubenson, Rolf Strömberg

 • Rättshjälpslagen – och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Cecilia Renfors, Ebba Arvill

 • Sambolagen m.m. – En kommentar
  Ämnen: Sociala frågor
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Göran Lind

 • Samfälligheter – Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik samt styrelsearbete
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Associationsrätt
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén

 • Socialförsäkringens A-Ö
  Ämnen: Sociala frågor
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Göran Lind

Ny titlar i april

 • Bokföringsboken 2020
  Ämnen:  Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Svensk Redovisning
  Utgivare: Norstedts Juridik
 • Enskild firma – Skatt, deklaration, ekonomi, juridik
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén

 • Förvaltningsprocessrätt
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Rune Lavin

 • Inkomstskattelagen – En kommentar. Del I och del II
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

 • Konkurslagen su 42
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Eugène Palmér, Peter Savin
 • Redovisningsrätt – En introduktion
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Stefan Olsson

 • Skyddslagen – En kommentar
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Stefan Ryding Berg

 • Ärvdabalken Del I
  En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Göran Lind, Gösta Walin

Nya titlar i mars

Nya upplagor och uppdateringar i mars

 • Aktiebolag - Skatt, ekonomi och juridik
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

 • Anställda - Praktisk handbok för arbetsgivare
  Ämnen: Arbetsrätt
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Annette Broberg, Anna Sundin

 • Avdrag 2020
  Ämnen: Arbetsrätt, Skatterätt
  Förlag: Björn Lundén Information
  Författare: Karin Fyhr, Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

 • Internationell beskattning
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Internationell skatterätt
  Utgivare: Studentlitteratur
  Författare: Mattias Dahlberg

 • Patientdatalagen - En kommentar
  Ämnen: Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT
  Utgivare: Norstedts Juridik

  Författare: Manólis Nymark

 • Sverige och folkrätten
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Ove Bring, Pål Wrange, Mark Klamberg, Said Mahmoudi

Nya upplagor och uppdateringar i februari

Nya titlar i januari

Nya upplagor och uppdateringar i januari