Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ny litteratur m.m. i JUNO

JUNO innehåller en av Sveriges största digitala samlingar av juridisk litteratur, tidskrifter, rättsområdesanalyser och avtalsmallar. Innehållet växer ständigt med mängder av nya titlar, upplagor och digitala uppdateringar. Nedan ses en förteckning över nytt, bearbetat material som tillförts JUNO.

NJ Lagkommentarer (blå och gula biblioteket, laghandböcker och andra kommentarer) 

E-böcker (monografier, handböcker, vägledningar m.m)

 Rättsområdesanalyser (ROA)

Tidskrifter

Lexino

Avtalsguiden

Börsrätt

Karnov
Kommentarerna i Karnov uppdateras vanligtvis fyra gånger per år. Nedan visas ett urval av större och viktigare uppdateringar eller helt nya kommentarer.