Ny litteratur i JUNO

JUNO innehåller Sveriges idag största digitala samling av juridisk litteratur och innehållet växer kontinuerligt med mängder av nya titlar, upplagor och digitala uppdateringar. Nedan ses ny utgivning listad månadsvis.

April - Nya titlar

April – Digitala uppdateringar och nya upplagor

 • Enskild firma – Skatt, deklaration, ekonomi, juridik
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Förlag: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén

 • Förvaltningsprocessrätt
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Rune Lavin

 • Inkomstskattelagen – En kommentar. Del I och del II
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus
 • Konkurslagen su 42
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket

  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Eugène Palmér, Peter Savin
 • Redovisningsrätt – En introduktion
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Stefan Olsson
 • Skyddslagen – En kommentar
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Stefan Ryding Berg

 • Ärvdabalken Del I
  En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Söran Lind, Gösta Walin

 

Mars - Nya titlar

Mars – Digitala uppdateringar och nya upplagor

 • Aktiebolag - Skatt, ekonomi och juridik
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Förlag: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

 • Anställda - Praktisk handbok för arbetsgivare
  Ämnen: Arbetsrätt
  Förlag: Björn Lundén Information
  Författare: Annette Broberg, Anna Sundin

 • Avdrag 2020
  Ämnen: Arbetsrätt, Skatterätt
  Förlag: Björn Lundén Information
  Författare: Karin Fyhr, Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

 • Internationell beskattning
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Internationell skatterätt
  Förlag: Studentlitteratur
  Författare: Mattias Dahlberg

 • Patientdatalagen - En kommentar
  Ämnen: Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT
  Förlag: Norstedts Juridik

  Författare: Manólis Nymark

 • Sverige och folkrätten
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Förlag: Norstedts Juridik
  Författare: Ove Bring, Pål Wrange, Mark Klamberg, Said Mahmoudi

Februari – Digitala uppdateringar och nya upplagor

Januari – Nya titlar

Januari – Digitala uppdateringar och nya upplagor