Ny litteratur i JUNO

JUNO innehåller Sveriges idag största digitala samling av juridisk litteratur och innehållet växer kontinuerligt med mängder av nya titlar, upplagor och digitala uppdateringar. Nedan ses ny utgivning listad månadsvis.

Maj - Nya titlar

Maj – Digitala uppdateringar och nya upplagor

 

 • Bokföring – Praktisk handbok med konteringsexempel
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Redovisning & revision
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Annette Broberg, Björn Lundén

 • Brottsbalken – En kommentar, del l-lV
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Stefan Johansson, Madeleine Leijonhufvud, Johan Munck, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Dag Victor, Suzanne Wennberg, Fredrik Wersäll

 • Företagets ekonomi – Handbok för icke-ekonomer
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv,
  Redovisning & revision, Företagsbeskattning
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Pål Carlsson

 • Förundersökningskungörelsen – En kommentar
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Jessica Ingelström, Monica Nebelius Lüning, Hans-Olof Sandén

 • God man, förvaltare och förmyndare
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Lars Holmgård, Jan Wallgren

 • Lexino djupa lagkommentarer
  Den senaste tiden har flera uppdateringar och nya djupa kommentarer publicerats i Lexino. Några av de uppdaterade kommentarerna hör till konkurslagen, köplagen, brottsbalken, offentlighet- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen om kallelse på okända borgenärer och lönegarantilagen. Nya djupa kommentarer har utkommit till 6 kap. kulturmiljölagen och 55 kap. rättegångsbalken.

 • Miljöbalken – En kommentar Del 1-2
  Ämnen: Energi & Miljö, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan Rubenson, Rolf Strömberg

 • Rättshjälpslagen – och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar
  Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Cecilia Renfors, Ebba Arvill

 • Sambolagen m.m. – En kommentar
  Ämnen: Sociala frågor
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Göran Lind

 • Samfälligheter – Praktisk handbok om skatt, ekonomi och juridik samt styrelsearbete
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Associationsrätt
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén

 • Socialförsäkringens A-Ö
  Ämnen: Sociala frågor
  Serie: Blå Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Göran Lind

April - Nya titlar

April – Digitala uppdateringar och nya upplagor

 • Bokföringsboken 2020
  Ämnen:  Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Svensk Redovisning
  Utgivare: Norstedts Juridik
 • Enskild firma – Skatt, deklaration, ekonomi, juridik
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén

 • Förvaltningsprocessrätt
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Rune Lavin

 • Inkomstskattelagen – En kommentar. Del I och del II
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

 • Konkurslagen su 42
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Serie: Gula Biblioteket
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Eugène Palmér, Peter Savin
 • Redovisningsrätt – En introduktion
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Stefan Olsson

 • Skyddslagen – En kommentar
  Ämnen: Offentlig förvaltning
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Stefan Ryding Berg

 • Ärvdabalken Del I
  En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente
  Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Göran Lind, Gösta Walin

Mars - Nya titlar

Mars – Digitala uppdateringar och nya upplagor

 • Aktiebolag - Skatt, ekonomi och juridik
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

 • Anställda - Praktisk handbok för arbetsgivare
  Ämnen: Arbetsrätt
  Utgivare: Björn Lundén Information
  Författare: Annette Broberg, Anna Sundin

 • Avdrag 2020
  Ämnen: Arbetsrätt, Skatterätt
  Förlag: Björn Lundén Information
  Författare: Karin Fyhr, Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

 • Internationell beskattning
  Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Internationell skatterätt
  Utgivare: Studentlitteratur
  Författare: Mattias Dahlberg

 • Patientdatalagen - En kommentar
  Ämnen: Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT
  Utgivare: Norstedts Juridik

  Författare: Manólis Nymark

 • Sverige och folkrätten
  Ämnen: Offentlig förvaltning, Straffrätt & Rättsväsen
  Utgivare: Norstedts Juridik
  Författare: Ove Bring, Pål Wrange, Mark Klamberg, Said Mahmoudi

Februari – Digitala uppdateringar och nya upplagor

Januari – Nya titlar

Januari – Digitala uppdateringar och nya upplagor