Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ny Juridik

Tidskriften Ny Juridik innehåller välskrivna artiklar om nya författningar och den senaste rättsutvecklingen, alltid skrivna utifrån ett praktiskt perspektiv för yrkesverksamma jurister. Fullt sökbart material med relevanta länkar till såväl nationell som internationell rätt.

Ny Juridik innehåller

  • Intressanta och sökbara artiklar om aktuella rättsfall, lagar och paragrafer
  • Sammanställning av domar som meddelats av EU-domstolarna
  • Samtliga årgångar av Ny Juridik från 1994
  • Kontinuerlig uppdatering – med 4 nummer per år