Laddar...

Rättsområdesanalyser (ROA)

Få en bredare nyhetsbevakning och snabba, lättillgängliga analyser av rättshändelser inom ditt område. Våra experter väljer ut och kommenterar aktuella rättshändelser så att du smidigt kan följa den rättsutveckling som sker i närtid.

Våra experter väljer ut det viktigaste

ROA är en sömlöst integrerad tilläggstjänst i JUNO, speciellt framtagen till dig som önskar en anpassad nyhetsbevakning. Våra experter väljer ut några av de viktigaste rättshändelserna inom olika rättsområden och kommenterar dessa genom rättsområdesanalyser och fördjupningsartiklar.

I ROA samlas flera relevanta källor på ett och samma ställe så att du smidigt ska kunna överblicka de senaste och viktigaste rättshändelserna. Du får juridiska nyheter inom ditt rättsområde presenterade för dig på ett samlat och lättillgängligt sätt - så att du kan koncentrera dig på annat! Detta ger dig en ordentlig omvärldsbevakning, riskminimering och ett effektivt arbetssätt. 

Goda skäl att använda ROA

Spara värdefull tid

Det kan ske fler rättshändelser under en månad än vad många av oss hinner med att bevaka. Med ROA får du tillgång till sammanställd rättsutveckling och fördjupande analyser så att du snabbt kan ta till dig viktiga nyheter och förändringar inom de områden vi bevakar. 

Håll dig uppdaterad om den rättsutveckling som sker i närtid

ROA är en källa till en första analys av aktuella rättshändelser. Vidare bevakar och identifierar våra experter även pågående processer som kan komma att påverka gällande rätt. Detta gör att du både håller dig uppdaterad om aktuella rättshändelser samt får ta del av spännande framtidsspaningar. 

Effektivisera ditt arbetssätt

Med en ordentlig omvärldsbevakning minimerar du risker i ditt arbete och får konkurrenskraftiga och värdefulla insikter om både nuläget och framtiden.

Rättsområden och experter i ROA

Affärsrätt

Bevakas av bl.a:
Sanna Wolk (Immaterialrätt/Affärsrätt)
Erik Forsin
(Affärsrätt/Tvistelösning)
Carl Svernlöv
(Affärsrätt/Bolagsrätt)
Mattias Hedwall
(Affärsrätt/Regelefterlevnad)
Olof König
(Affärsrätt/Regelefterlevnad)
Peder Oxhammar
(Affärsjuridik/Företagshemligheter)
Christofer Isaksson
(Affärsjuridik/Företagshemligheter)
Erik Lidman
(Affärsrätt)
Wendela Hårdemark (Affärsrätt/Immaterialrätt)


Allmän förvaltningsrätt och offentlig upphandling

Bevakas av bl.a:
Erik Oud Olsson (Offentlig upphandling)
Ellen Hausel Heldahl (Offentlig upphandling)
Michaela Ribbing
(Allmän förvaltningsrätt)
Patrik Södergren
(Allmän förvaltningsrätt)

 

Arbetsrätt

Bevakas av bl.a:
Erik Sjödin
Ottilia Boström 


Fastighets- och miljörätt

Bevakas av bl.a:
Girion Blomdahl (Fastighetsrätt)
Richard Hager (Fastighetsrätt)
Agnes Larfeldt (Miljörätt)


Skatterätt

Bevakas av bl.a:
Eleonor Kristoffersson


Straff- och straffprocessrätt

Bevakas av bl.a:
Simon Andersson (Straffprocessrätt)

Analyser av viktiga och aktuella rättshändelser

Våra experter väljer ut särskilt viktiga och aktuella rättshändelser från den senaste månaden och analyserar och kommenterar dessa. Analyserna publiceras som lättillgängliga rättsområdesanalyser i filmformat, där vardera klipp analyserar en specifik rättshändelse (t.ex. ny lagstiftning, praxis, förarbeten, EU-utveckling, trender, m.m). Du får även filmklipp som innehåller framtidsspaningar för att ge dig en överblick över vad som är på gång inom ditt rättsområde. 

Här brevid kan du se ett exempel ur en ROA där vår expert Erik Olsson tar upp rättshändelser inom offentlig upphandling.

Lättillgängliga fördjupningsartiklar

Våra experter skriver varje månad fördjupande analyser och artiklar inom olika rättsområden. Detta ger dig möjlighet till en snabb omvärldsbevakning om vad som är aktuellt inom just ditt rättsområde. Artiklarna presenteras på ett samlat och lättillgängligt sätt.

Nyhetsartiklar

I ROA samlas även viktiga nyheter och rättfallssammanfattningar från våra domstolar.

Skaffa tillgång till ROA

Hur många licenser/användare finns på ert JUNO-abonnemang?

1-9 JUNO-användare

10+ JUNO-användare

Håll dig uppdaterad