Till övergripande innehåll för webbplatsen

Svensk Juristtidning

Anrik juridisk tidskrift – tillgänglig i JUNO – som förutom rättsvetenskapliga artiklar innehåller artiklar från praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och litteraturlistor. JUNO kopplar tidskriften genom direktlänkar till relevant lagstiftning, lagkommentarer, rättsfall o.s.v.

Svensk Juristtidning utkommer med tio häften per år. JUNO erbjuder samtlig utgivning av tidskriften från 1969 och framåt.