Upphandlingsrättslig tidskrift – UrT

Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) publicerar artiklar som inriktar sig på rättsvetenskapliga frågeställningar inom offentlig upphandling.

Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) publicerar artiklar som inriktar sig på rättsvetenskapliga frågeställningar inom offentlig upphandling. Artiklarna kan även beröra t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.

UrT började sin utgivning 2014 och publiceras digitalt fyra gånger per år i JUNO.