Till övergripande innehåll för webbplatsen

Upphandlingsrättslig tidskrift – UrT

Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT) publicerar artiklar som inriktar sig på rättsvetenskapliga frågeställningar inom offentlig upphandling. Artiklarna kan även beröra t.ex. ekonomiska, tekniska eller arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.

UrT började sin utgivning 2014 och publiceras digitalt fyra gånger per år i JUNO.