Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kommunalrätt

Kommunalrätt

Kommunalrätt är grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.

Om kommunalrätt

Kommunalrätt ingår som en del av förvaltningsrätten, nämligen den del som reglerar kommunernas och deras medlemmars förhållanden.

Inom den allmänna förvaltningsrätten regleras kommunernas kompetensområde av 2 kap. 1 § kommunallagen genom följande stadgande:

”Kommuner (och landsting) får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens (eller landstingets) område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.”

Angelägenheten ska alltså ha ett allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område eller till dess medlemmar.

Regelverk

Kommunallagen är det styrande regelverket i en kommun. Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för vad som är kompetensenligt och hur den lokala självstyrelsen utövas. Kommunallagen gäller på samma sätt för kommuner och regioner.

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen bestämmes ytterst i grundlagen. Den kommunala beskattningen är reglerad i detalj i kommunalskattelagen.

Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.

De viktigaste lagarna på området är

  • Kommunallagen
  • Kommunalskattelagen
  • Förvaltningsprocesslagen