Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Konkurrensrätt

Konkurrensrätt

Konkurrensrätten har som syfte att upprätthålla en god och sund konkurrens på marknaden. Detta innebär att företag eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet inte får agera hur de vill, utan vissa beteenden som anses konkurrenshämmande fångas upp av regleringen.

Om konkurrensrätt

Konkurrensrätt är en gemensam klassificering för de rättsområden som reglerar ramarna för konkurrens och hur staten, företag eller personer som bedriver en ekonomisk verksamhet får agera.

Rättsområdet innefattar bland annat hur företag kan samverka och möjligheterna att köpa och sälja företag, frågor om monopol, offentliga upphandlingar och statsstödsregler inom EU. Den EU-anpassade konkurrensrätten med sanktioner såsom konkurrensskadeavgift innebär att konkurrensrättsliga misstag kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Konkurrensrätten är en central del av affärsjuridiken, både nationellt och internationellt. Att företag ingår avtal som har konkurrensrättsliga aspekter är snarare regel än undantag, oavsett om det gäller företagsförvärv, samarbets- eller licensavtal eller någon annan typ av kommersiell transaktion.

Konkurrenslagen

Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagskoncentrationer och när dessa får förbjudas. Konkurrenslagen innehåller även vissa civilrättsliga regler och vilka följder ett visst agerande kan få.

Konkurrenslagen innehåller två centrala förbudsbestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt.

De viktigaste lagarna på området är

  • Konkurrenslagen
  • Konkurrensskadelagen