Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva

SFS1845-0050

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.