Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1927:71) om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning

SFS1927-0071

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.