Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

KK (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen d. 20 dec. 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

SFS1947-0847

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.