Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente

SFS1958-0052

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.