Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

SFS1966-0319

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.