Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott

SFS1967-0502

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.