Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

KK (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen 1 dec. 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

SFS1967-0667

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.