Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar

SFS1969-0644

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.