Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar

SFS1970-0498

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.