Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

KK (1971:1217) om underrättelse enligt 18 kap. 6 § jordabalken

SFS1971-1217

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.