Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

SFS1972-0260

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.