Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

SFS1974-0981

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.