Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

SFS1978-0314

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.