Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

SFS1979-0163

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.