Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (1984:140) om allmän tolk

SFS1984-0140

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.