Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

SFS1984-0318

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.