Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

SFS1986-1142

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.