Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten

SFS1989-0152

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.