Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv

SFS1990-0783

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.