Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg

SFS1991-0453

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.