Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1991:1488) om handläggning av vissa ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret

SFS1991-1488

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.