Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

SFS1992-1403

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.