Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt

SFS1995-0238

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.