Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS1997-1024

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.