Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden

SFS1998-0525

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.