Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

SFS1999-0446

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.