Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

SFS1999-0716

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.