Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

SFS2000-1064

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.