Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

SFS2000-1219

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.