Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2001-0589

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.