Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare

SFS2009-0263

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.