Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

SFS2009-0705

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.