Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

SFS2011-1537

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.