Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS2012-0566

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.