Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

SFS2013-0388

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.