Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2013:715) om prisbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2014

SFS2013-0715

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.