Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

SFS2014-0912

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.