Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

SFS2014-0993

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.